S4ncrum

14 tekstów – auto­rem jest S4ncrum.

Jeżeli uważasz, że na coś zasługu­jesz to nie cze­kaj, idź i weź to co jest twoje. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 kwietnia 2014, 22:58

Nie wstydźmy się te­go, że cze­goś nie pot­ra­fimy, wstydźmy się te­go, że nic nie ro­bimy by to osiągnąc. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 grudnia 2013, 22:20

Nowe życie.

Ile ra­zy umarłem?
Który raz już zmartwychwstałem?
Każde me wciele­nie, tłam­si jedną piękną ideę,
Wspólną cechę, która za­nika z każdym mym istnieniem. 

felieton
zebrał 2 fiszki • 20 grudnia 2013, 23:03

Mówisz, że zro­biłbyś wszys­tko by spełnic marze­nia, a tym­cza­sem pew­nie sie­dzisz i wciąż narzekasz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 listopada 2013, 22:44

Przełom w moim życiu ? Przes­tałem ufac włas­nym oczom. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 listopada 2013, 21:57

Każdy suk­ces widziany na zewnątrz jest wyg­raną od wewnątrz i tyl­ko ty wiesz jak trud­no było Ci wygrac. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 listopada 2013, 20:43

Możesz wszys­tko ale nie wszys­tko na raz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 października 2013, 14:05

Jedyna taka...

Pew­ne­go ra­zu spoj­rzałem w niebo, uj­rzałem gwiazdę
Była in­na niż wszys­tkie, nie była większa, nie mieniła się in­ny­mi kolorami
Ale jej wi­dok wpra­wiał mnie w osłupienie, nie pot­ra­fiiłem te­go nazwac
Każde­go ran­ka, liczyłem, że znów [...] — czytaj całość

wiersz • 13 października 2013, 13:13

Inny świat

Chciałbym wie­dziec czy się mylę
Czy to co uważam za właści­we, ty uz­nasz za prawdziwe
Czy mogę czuc, czy może mam się du­sic ?
Mam dosc zmieniania me­go świata
Chciałbym ply­nac wraz z nur­tem mych myśli
Od­czu­wac szczęscie, a niena­wisc niszczyc
Wstając ra­no widziec świat
Który w so­bie od daw­na mam. 

felieton
zebrał 4 fiszki • 3 października 2013, 21:41

Życie jest piękne, trze­ba tyl­ko pięknie myslec. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 września 2013, 20:45
Zeszyty
  • Cytaty – chwi­la dla myśli

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

S4ncrum

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność